1.Bạn đến Trường Đại học Hàng hải Việt Nam như thế nào?
2.Trong vòng 14 ngày qua, bạn đã đi đến/ ở những đâu (ngoài chỗ ở hiện tại)?

(VD: từ 31/5 đến 12/6 đi làm ở Trường Y- số 1 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, HN)

3.Trong vòng 14 ngày qua, bạn có thấy xuất hiện dấu hiệu nào sau đây không?

(Tại mục 10 tích vào các ô triệu chứng tương ứng, nếu không chỉ tích vào ô không có triệu chứng)

4.Trong vòng 14 ngày qua, bạn có:

(Nếu có thì tích vào ô Có, nếu không thì bỏ qua)